CONGRATULATIONS! Tuure Tammi was awarded post-doc funding!

Tuure Tammi was awarded a year long research funding for his post-doctoral project “The School as a Sociomaterial Meeting Place” (Koulu sosiomateriaalisena kohtauspaikkana). The SAND-crew is very proud and extends a warm thank you to Ella and Georg Ehrnrooth Foundation!

Here’s a short description of what Tuure will be up to:

“Väitöksen jälkeisessä tutkimustyössäni tarkastelen koulua sosiomateriaalisesta näkökulmasta, laajentaen tarkastelua ihmisten välisistä suhteista myös ihmisen ja ei-ihmisen välisiin suhteisiin. Käytän tutkimuksessani homekouluja esimerkkinä siitä, miten materiaalinen ja sosiaalinen kytkeytyvät ja kietoutuvat toisiinsa ja miten yhteiskunnalliset prosessit on mahdollista ymmärtää tällaisina kietoumina. Tavoitteenani on tuottaa teoreettisia ja metodologisia avauksia sosiomateriaalisten yhteiskunnallisten ja globaalien, eriarvoisuutta tuottavien prosessien tarkasteluun.”

“In my post-doctoral project I will approach school from a sociomaterial viewpoint, extending discussions from social relations between humans to those between humans and non-human elements also. I will use a case example of a ‘mold school’ in discussing how the material and the social intertwine and are entangled, and how societal processes can be understood as such entanglements. My objective is to produce theoretical and methodological approaches for addressing societal and global processes of inequality as sociomaterial.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s